Sökning: "förskola."

Hittade 38 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förskola..


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2010-11-01Temporära modulbyggnader - Utvecklingen av ett nytt modulsystem (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2009-12-21Marknadsföring av nybyggd förskola (inaktivt)
2008-01-31Utvärdering av förskola i skola (Älvkarleby) (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-08-17Är skolan i Karlstad attraktiv? (inaktivt)
2007-08-13Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-05-16Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered (inaktivt)
2007-05-10Inredning av lekhall på förskola (inaktivt)
2007-03-28Jamtlis öppna förskola – fortfarande unik i den skandinaviska museivärlden (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-01-10Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2006-11-20Flera exjobb om bl a pedagogiska processer, värdegrundsarbete, elevdemokrati på Kungsbackaskola (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-03-23Genusteoretisk analys av flickors och pojkars prestationer i åk 8-9 (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-05-10Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst (inaktivt)
2005-02-07Hållbar utveckling i skolans undervisning och pedagogik (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-19Optimera hemtjänstens transportmönster (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-10-04En förskola där barnens behov och inte schema styr - hur blir resultatet (inaktivt)
2004-09-22Utvärdering av skolplanen i Eda kommun (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-05-28Marknadsundersökning för ny typ av privat förskola (inaktivt)
2004-05-25Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-13Arkitektonisk utformning av lokal och mark med många verksamheter (aw) (inaktivt)
2004-03-17Undersökning av olika kommuners modeller för likvärdighetsgaranti (aw) (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.