Sökning: "förstudie om"

Hittade 63 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förstudie om.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-01-31Röda korset: förstudie - vardagsrummet (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-18Mätning av vätskekvalitet i HD motorer (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-01Temporära modulbyggnader - Utvecklingen av ett nytt modulsystem (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2009-12-21Miljöutredning/förstudie med fokus på hållbar utveckling (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2008-05-30Monitoreringsverktyg för hostade lösningar (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-19Ta fram en prototyp på ett tids- och närvarorapporteringssystem (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Framtagande av förslag på aktiveringsåtgärder för långtidsarbetslösa (FP) (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Förstudie om inglasning av gågata (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-08-22Förstudie angående samordnad varudistribution till Örebro innerstad (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-03-31Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo) (inaktivt)
2005-03-31Förstudie om inglasning av gågata (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Gävle och dess historia för barn och ungdom (Gävle) (inaktivt)
2004-04-15Förstudie om bullerplank, skärmar i trä (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-06-19Förstudie inför miljöcertifiering (JH 01) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.