Sökning: "förväntningar e-handel"

Hittade 42 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förväntningar e-handel.


Inkom Exjobbsförslag
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-04-08Får vi sluta tidigare? (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-06-16Marknadsundersökning avseende boendemiljö i Laxå (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-05-11Utvärdering av projekt med syftet att utveckla stödet till anhöriga som vårdar/hjälper någon med demenssjukdom. (inaktivt)
2007-04-20Marknadsundersökning - gästtillfredsställelse (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning av nya beetenden (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning av nya beetenden (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-04-11Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-03-23Marknadsundersökning av nya beetenden (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-10-15Förväntningar kontra faktisk upplevelse - en undersökning av kundtillfredsställelse bland Valfjällets besökare (inaktivt)
2004-04-22Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud (inaktivt)
2004-01-13Kommunikativ plattform (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-10-09Vad är nyttan med Marknadsföreningen i Eskilstuna? (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-03Marknadsundersökning av kundupplevd produkt/tjänstekvalitet och affärsrelation (inaktivt)
2003-01-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-12Prissättning av produkter med kort livslängd (inaktivt)
2002-10-15Optimal prissättning av biografföreställningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.