Sökning: "förvaltning"

Hittade 77 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förvaltning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-31”Appar” för heterogena plattformar (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-18Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-04-17Systemutvecklare (inaktivt)
2008-02-13Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-07Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw). (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-23Klimatpåverkan (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-01-23Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen (inaktivt)
2007-01-22Energikartläggning av fastigheter (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2007-01-03Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-09-27Systemutvecklare (inaktivt)
2006-06-15Vill du göra exjobb i Arboga Kommun på Tekniska förvaltningen? (aw) (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-04-20Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling (inaktivt)
2005-03-14Fallstudie - förvaltning av bostadsrättsföreningar (aw) (inaktivt)
2005-03-11Ägande, förvaltning eller försäljning av fastighet? (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-10-22Effekter av en omorganisation (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-09-29Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-07-16Analys av bostadsmarknaden i Sundsvallsregionen (inaktivt)
2003-07-06Mekanisk/systematisk kapitalförvaltning - Del 1, Signaler (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-06-13Att förstärka stadsdelscentrum (inaktivt)
2003-01-15Utvärdering av reningsåtgärders effekt på Lagans vattenkvalitet (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.