Sökning: "f svar"

Hittade 166 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet f svar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete inom Management Consulting (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-06-28Kvällsekonomi i stadskärnan - vad händer i Örebro city mellan 18-24? (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2011-01-19Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-08-18Allmänningar - en ekonomisk analys (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-12Dataspel - frågesport till mobilen (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-12Färdtjänst och kollektivtrafik (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-04-15Marknadsundersökning för kaninprodukter (inaktivt)
2009-02-13Framtidens köpbeteende gällande kapitalvaror på centralort kontra lokalort (inaktivt)
2009-01-26Lönsamhet för småskalig slakt och förädling. En jämförelse mellan att sälja djuren till slakteri och att hantera hela kedjan själv från uppfödning till försäljning till kund (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-06-16Vad händer med nyutexaminerade studenter från byggingenjörsprogrammet? (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Individens del i kvalitetsarbetet (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-15Vad säger varumärket Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-10-12Varifrån kommer kunderna till Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-10-11Nya reklamvägar för Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-10-03Vilka handlar på Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Intresse för och inställning till styrelsearbete (med externa ledamöter) i små och medelstora företag i Dalarna (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-13Egna förslag (Hofors) (inaktivt)
2007-08-11Ungdomars inställning till körkort (inaktivt)
2007-07-19Optimering av härdningsprocessen för sol-gel skikt (inaktivt)
2007-06-25Marknadsplan (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-11Kartläggning av kriminalitet och upplevd trygghet i ett bostadsområde i Örebro (inaktivt)
2007-04-20Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-03-15Vilka väljer gymnasieinriktning mot vård och omsorg? (inaktivt)
2007-03-07Marknadsundersökning av handeln i Forshaga (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-08Chokladens effekter. (AP) (inaktivt)
2007-02-05Varför har choklad vissa effekter? (ap) (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-03Modellering av produkt i .Net (aw) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-02Hur utvecklas jämställdhetsarbetet på Skoghalls Bruk (inaktivt)
2006-10-31Aktinomycetproblematiken vid Norsborgs (och Lovö) vattenverk (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-02Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2006-03-09MARKNADSUNDERSÖKNING (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-27Utföra enkät inom Osunda Relationskontakter mellan vårdare och intagna (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2006-01-26Läsvärdesundersökning av medborgartidningen ¿Vårt Tynnered¿ i Göteborg (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-12-05Marknadsanalys och marknadsundersökning av färdigrätter inom asiatisk mat (inaktivt)
2005-11-29Arbetsgivare i Sollefteå kommun söker dig som vill göra ditt exjobb eller uppsats hos dem! (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-21Hur ser invånarna i Hagfors på den lokala handeln och hur ser handlarna på sig själva? (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-18Marknadsföring för att nå yngre kundgrupp (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-03-31Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo) (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-02-28Hur uppfattas vårt företag? Attitydkartläggning! (68) (inaktivt)
2005-02-23Hur introducera en ny energiförsörjningsenhet? (JH 01) (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-07Webbdesigner sökes till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning - IT-företag (inaktivt)
2004-09-06Fackligt inflytande i ett internationellt företag (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-05-25Egna förslag (Hofors) (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-19Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (UK 01) (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning för Swedish Aerospace and Defence SMEs, (SADS) en branschgrupp inom Teknikföretagen (inaktivt)
2003-12-18Konsumentanalys (05) (inaktivt)
2003-12-18Arbetsplatsförlagd undervisning (17) (inaktivt)
2003-12-18Stödet till barn med särskilda behov (26) (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av marknadsplan (TH 01) (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-05-20Nyutveckling och implementering av supporthanteringssystem (inaktivt)
2003-02-17Utvärderingssystem (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Undersökning av marknadsplan (KA 06) (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-10Marknadsanalys för att introducera energiförsörjningsenhet (JH 00) (inaktivt)
2003-01-10Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (KA 12) (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning av Volvo i Eskilstuna (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.