Sökning: "farkostteknik"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet farkostteknik.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-02-27Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-13Bränsleeffektiv platooning med hänsyn till topologin (inaktivt)
2011-11-08Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-12-14Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem (inaktivt)
2010-12-01Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-01-08Renovering av en klassisk T-23 bucket Hot rod från Hollywood byggd 1964 (inaktivt)
2005-04-12Komfortstudie av vägbulor (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.