Sökning: "fe-modeling"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet fe-modeling.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-13Analysmetoder för kranar (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-27Analysmetoder för fågelkollision på kompositstruktur (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-03-18Brazed Aluminium cycled ageing behavior (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-02-01Regulation of high catalase producing bacteria isolated from bleached pulp (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-01-18Finita elementsimulering av plåtklippning (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-03-25The effect of Mycorrhiza inoculation on Acacia seedling performance. (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Arsenic in the aquatic flora and fauna in areas with soils naturally high in arsenic (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-01-30The effect of fire on the microbial activity and nutrient availability in Dipterocarp rainforest and Acacia plantations (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30The relationship between plant growth, the microbial available phosphorous and the soil water content in tropical rain forest soils (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.