Sökning: "från produktion till tjänster"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet från produktion till tjänster.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2005-10-18Undersökning av normaltillstånd i vattendrag (inaktivt)
2005-10-04Lathund för val av transportslag med avseende på miljö och ekonomi för NCC Roads AB. (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-05Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.