Sökning: "framtida ekonomi"

Hittade 30 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet framtida ekonomi.


Inkom Exjobbsförslag
2011-07-18Ex-jobb inom mjukvaruutveckling (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-01-29Affärsplan för innovationsprojekt (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.