Sökning: "framtiden för e-handel"

Hittade 275 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet framtiden för e-handel.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-30Skriv ditt Exjobb för en växande region! Vi erbjuder handledning och värdefulla kontakter. (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-19Sökmotoroptimering inom webbdesign (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-06-30Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-06-19Lärarutbildningen i Kongo-Brazzaville – en lägesrapport (La formation de la pedagogique des enseignants au Congo-Brazzaville – un rapport de la situation actuelle) (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-02Energioptimering av gjuteri och tillverkning (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-17Webutveckling för open-source och crowdsourcing plattform (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-03-25Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-05Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon (inaktivt)
2010-03-03Fördjupning Mänskliga Rättigheter, teori med praktik (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-29Standardiserade lösningar på processutsug (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-13Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-06-29Miljö- och Naturvårdsplan (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-06-16Marknadsanalys för länstrafiken (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-30Hur ser framtiden inom SOA ut i Sverige? (inaktivt)
2008-05-05Marknadsplan för företag i musikbranschen (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-12-10Våra fritidsresor – var åker medborgare med bilen? (inaktivt)
2007-12-10Saluhallen i framtiden (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-15Göteborgsandan - vad kännetecknade denna - när stod den på topp? (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-23Hjälp oss bredda vår kundkrets (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-10-15Exjobb i Rädda barnens lokalförening, Eskilstuna (inaktivt)
2007-10-08Personalförsörjning i offentlig sektor (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning hos mjölkkor utfodrade med naturligt vitamin E i en 100% ekologisk foderstat med närproducerade proteinfodermede (inaktivt)
2007-09-21Early Warning Signals (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-09-12Vad får ett framtida högre socialt tryck för effekt på skogsbruket? (inaktivt)
2007-09-12Hur har skogsägarnas lönsamhet utvecklas? (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-16Webbdesign i PHP/MySQL (inaktivt)
2007-08-13Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-07-13Omvärldsanalys av driften i gästhamnarna i Bohuslän, med inriktning mot Marstrands gästhamn. (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-04-25Marknadstrategi (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-11Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-10Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2007-01-02Hur vill föräldrarna att deras barns skolas hemsida skall vara? (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-13Miljögeoteknik, sulfidjord (inaktivt)
2006-12-12Kalender och schemasystem till en existerande portallösning. (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-02Utveckling av digital inventeringsbok (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-05Early Warning Signals (inaktivt)
2006-09-04IT-strategi (inaktivt)
2006-08-24Utveckling av programvara (inaktivt)
2006-08-11Vad blir konsekvenserna av elektronisk marknadsföring för ett snickeri? (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-04-03Utveckling av ny multifunktionell fiskesajt (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-01-30Företagsstandard på ytbehandling (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-03Utveckling av biståndsverksamheten inom Frälsningsarmen (aw) (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-11-24Sveriges integration i EU- Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-23Närkontakt konsument (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-10-27Flödessimulering av Engcons produktion (inaktivt)
2005-10-27Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas! (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-04-27Maskinkonstruktion på en robot (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt)
2005-04-11VILKA KOMPETENSBEHOV FINNS DET HOS FÖRETAG I ÖREBRO LÄN (inaktivt)
2005-03-31Framtidens bibliotek (Ljusdal 66) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-07Vilka behov av kompetensutveckling finns hos Gotländska arbetsgivare?(65) (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-01-31Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (jj) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme i framtiden (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-11Sluttäckning med restprodukter i dag och i framtiden (inaktivt)
2004-12-29Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Kommer vi att nå 6 % bruttomarginal inom 2 år? (inaktivt)
2004-12-06Avledande av industriellt spillvatten (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-09-19Ingenjörsutbildningar för framtiden? (aw) (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-30Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag? (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-05-25Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-07Utvärdering av hemsida för att uppfylla kravet som 24-timmarsmyndighet (inaktivt)
2004-03-26Användning av DNA markörer i förädlingsyfte hos tall och gran (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-03-15Kvalitets- och Miljösystem policy (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-04Kvalitetsdokumentation - miljöskydd (inaktivt)
2004-02-02Hemslöjdens roll för producenter och konsumenter (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Vasaloppen 2002 Ekonomiska effekter (inaktivt)
2004-01-12Attitydundersökning till Vasaloppet - som arrangemang och motor för utveckling (inaktivt)
2003-11-26Färjetrafiken till och från Gotland (19) (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme i framtiden (inaktivt)
2003-10-20Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-07Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-09-18Morgondagens boendemönster i Örebro (inaktivt)
2003-09-16Stadsanalyser (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-16Konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten (inaktivt)
2003-06-13Produktportföljsanalys och utvecklingsstrategi (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-12-11Shop-koncept (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-05Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.