Sökning: "funktionella"

Hittade 45 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet funktionella.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-01Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-01-12Är RFID något att rekommendera för Korsnäs utgående varuflöde, och hur bör en eventuell implementering genomföras? (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2008-07-09Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum (inaktivt)
2008-07-09Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2007-06-30Förpackningsmetoder avgående gods (aw) (inaktivt)
2007-05-29Formgivning av förpackningar till praliner (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Framtagande av förslag på aktiveringsåtgärder för långtidsarbetslösa (FP) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-30Företagsstandard på ytbehandling (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-04-20Funktionella regioner (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-03Efterbehandlingens inverkan på elektroder för elektrokemisk syntes (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2004-10-28Materialutveckling för ytbeläggning av proteser. Exjobb eller forskningsförberedande stipendium. (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Funktionella studier av SHP, en ovanlig orphan kärnreceptor (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-16Funktionella regioner (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.