Sökning: "gå studie"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet gå studie.

Inkom Exjobbsförslag
2011-06-19Världens roligaste tenta (15 eller 30 Hp exjobb) (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2008-10-23Hur når man den unga målgruppen? - En studie om unga konsumenters inställning till reklam och marknadsföring (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.