Sökning: "gård 1"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet gård 1.

Inkom Exjobbsförslag
2011-05-09Kommunikationslösning för ekologiska lantbrukare (inaktivt)
2010-11-23Nyttjande av en fullständig räknemodell i ett landsbyggdsentreprenöriellt företag som framgångsfaktor. (inaktivt)
2010-11-23Landsbyggds företagets klimatpåverkan ur ett besöks näringsperspektiv. (inaktivt)
2010-06-08Empowerment - ger det nåt? - en studie om brukarinflytande på Aktivitetshuset Gunnareds Gård (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-04-04Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Utformning av K-märkt kopparbod. (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utformning av Lantrasgård och dess information (AP) (inaktivt)
2006-08-15Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Illustration och text till informationstavlor samt broschyr. (AP) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.