Sökning: "genomför"

Hittade 146 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet genomför.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2011-11-24Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-28Webbaserat system för Knowledge Management (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-26Utformning-/gestaltningsprogram av naturreservat (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-09Deluppföljning av miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål i järnvägsprojekt (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-01Grammatiskt stöd vid utformning av tekniska texter (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-08-21Webbinformation via film (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-07-01Hur förbättra kommunikationen i globala projekt? (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30IT Value Assessment tool (inaktivt)
2008-05-15Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-27Företagsanalys-Kartläggning (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2008-01-10Modellintegration Simulink (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-08-11Ungdomars inställning till körkort (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-06-12Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-21Positiva biverkningar (aw) (inaktivt)
2007-05-14IT Outsourcing Best Practices (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-11-14Utvärdering av ett hälsoprojekt (inaktivt)
2006-10-13Examensarbete vid Kinnarps AB inom Marknad och Försäljning - Utformning av kundundersökning. (inaktivt)
2006-09-29Marknadsundersökning för Ljustell Bygg & Inredning AB (AP) (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-07-05Sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljöproblem vid insamling av källsorterat bioavfall (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-06-07Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-13Uppföljning av mässor och kundundersökningar (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-17Förslag till lösning i soprum med syfte att underlätta kärlsortering (Gävle) (inaktivt)
2005-11-03Stödsystem baserat på ITIL (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-03-31Miljöledning - Sandvikenhus AB (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-23Marksanering (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2004-12-15Marknadsföring - Utveckla en marknadsföringsstrategi för Sandvikenhus AB (Sandviken) (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-10-19Matematik och psykologi tillämpat på domstolsbeslut (inaktivt)
2004-09-03Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-02-18Utvärdering miljöprojekt (Gävle) (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning om Säkerhetsövervakning (Intrusion Prevention) (inaktivt)
2004-02-10Teknik för resurssnål bevattning i Semi-Arida områden (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-01-13Kommunikativ plattform (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-11-21Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-07-04Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-11Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-11-05Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.