Sökning: "genomgång"

Hittade 85 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet genomgång.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-10-10Rättsutredning av grundläggande behov inom assistansen (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-02-04Utveckling av testmetodik för ESD-provning av styrenheter på helbil (inaktivt)
2011-02-01Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-08-20Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-03-25Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-01-15Vad skiljer bra från mindre bra företag? (inaktivt)
2010-01-14Förlag på utnyttjande av garage (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2008-06-16Lagerhantering i Behrn fastigheter AB (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-18Neova AB satsar på energieffektiviseringar av biobränsletillverkning (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-17Skapa en modern och funktionell arbetsplats! (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-09Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism (inaktivt)
2007-05-07Hyresnivåer i relation till läget och standard (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-04Lagstiftning och normer beträffande golv och beläggningar (inaktivt)
2007-04-03Kravspecifikation på nytt MIS-system (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-10-10Energieffektivisering (inaktivt)
2006-09-18Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw) (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2006-02-09Modern och funktionell arbetsplats (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-05-24Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-12Optimering av värme- och ventilationssystem (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-24Lagstiftning och normer beträffande golv och beläggningar (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2003-11-05Marknads- och räckviddsanalys för Annonstidning (ODR) (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-07Utvärderning av miljötillsynskampanj i Gävleborgs län. (Gävle) (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-03-04Genomgång av hårdvaruprestanda i kommunikationsutrustning för Internet och Intranet (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2002-11-18Egenkontroll -Miljö (Lingbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.