Sökning: "grafiska användargränssnitt"

Hittade 20 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet grafiska användargränssnitt.


Inkom Exjobbsförslag
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-02Var med och stärk Silverhälsans varumärke och grafiska profil.(AP) (inaktivt)
2006-12-20Programmering av nästa generation Mindball, spelet som bara begränsas av fantasin (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-02-03Design av användargränssnitt och grafisk profil för Actuvas produktsvit (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.