Sökning: "health and"

Hittade 83 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet health and.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-27Investigation of Privacy and Security Standards Compliance for Elekta Products (inaktivt)
2012-01-25Thesis work - Assess the feasibility of using an open-source code for parallel fluid dynamics calculations (inaktivt)
2012-01-16Study and development of event triggered single burst power cells (inaktivt)
2012-01-16Investigation of Wideband Radio Transmitters and Receivers for Localization (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-21Intelligent Algorithms for Damage Detection in Bridges using Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-05How do companies work with tomorrows cost regarding the environment? (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-08-29Innovative Health Apps Development (inaktivt)
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-08-12Master thesis opportunity in Social Sustainability (inaktivt)
2011-07-06Master thesis work in Stem Cell Engineering (inaktivt)
2011-06-29Development of clinical research computing environment (inaktivt)
2011-05-09Big Data Visualization (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – Commercial vehicle applications (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – application and economical aspects (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles - system study (inaktivt)
2011-03-25Communication and instrumentation GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-01-21Cooperation/Cooperative entrepreneurship – a solution for the future welfare? (inaktivt)
2011-01-17Participate with iDoc24 in the Ericsson Widget Awards and change the world! (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-22HPLC analysis of oxidation products in polyunsaturated triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-22Determination of furan fatty acids in natural triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-08Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde. (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-08-02Solar Energy in Developing Countries (inaktivt)
2010-05-24Energy efficient storage of biomass at Vattenfall heat and power plants (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Solar energy for rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-03-16Dermal cell interactions with new biomaterials for improved wound healing. (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of Google Custom Search (inaktivt)
2008-05-30Forensics for mobile phones (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Forensics for mobile phones (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-09-06Diploma Work – Synthesis of rapid curing silicone materials for use in wound healing (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-09Global Thesis project: eCollaboration strategy for IT Services in AstraZeneca (inaktivt)
2007-07-06Modelling of cell turnover in the adult human body (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-22Alternaria species and other moulds infecting Swedish grain at harvest (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-12Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2007-04-11Chlamydia - how to trace a mutant escaping detection systems and contact tracing (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2006-11-23Sources and distribution of arsenic in the Red River delta aquifers, Hanoi, Vietnam (inaktivt)
2006-09-04Commercialization and Exploitation of European Health Portal for Sleep Disorders (inaktivt)
2006-09-04Commercialization and Exploitation of European Health Portal for Sleep Disorders (inaktivt)
2006-08-02Developing a framework for establishment of Biomedical Engineering Department (MTA) in developing regions (inaktivt)
2006-08-02Open Source IP Telephony (inaktivt)
2006-05-24Development of an interactive network game with pedagogic purpose (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-04-19Osteoporosis and cardiovascular disease: new roles for the cholesterol sensing receptor, Liver X Receptor (LXR) (inaktivt)
2006-03-30Chemicals in the driver¿s cab (trains) (inaktivt)
2006-01-30Sources and distribution of ammonium in the Red River delta aquifers by isotope studies (inaktivt)
2006-01-18Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-01-19Högcelldensitetsodling genom cell engineering (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2003-10-16Genetic analysis in familial dementia (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.