Sökning: "historiska i"

Hittade 35 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet historiska i.


Inkom Exjobbsförslag
2011-03-31Inventering av ängsflora på Vikaskogs Herrgård (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-03-13Turister på Jamtli och de kulturarvspedagogiska teknikerna (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-06Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium (inaktivt)
2007-11-06Tillgängliggöra historiska databaser (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP) (inaktivt)
2007-08-31Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-01-11Internetdatabas för historiska dokument (Ljusdal 35) (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-23Skriv din uppsats om SPEL! (51) (inaktivt)
2004-04-30Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58) (inaktivt)
2004-04-01Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-03-08Ärendehantering i relationsdatabas (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2003-03-11Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.