Sökning: "hjälpa barn"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hjälpa barn.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-04-19Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt)
2011-04-19IT i instrumentalundervisningssituationer -vilka pedagogiska möjligheter ger en MacBook? (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2010-12-03Ny innovativ produkt inom barnsegmentet med stor potensial (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-02-20Design av leksaker (inaktivt)
2003-12-18Läs- och skrivsvårigheter (27) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.