Sökning: "hur barn är idag"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur barn är idag.

Inkom Exjobbsförslag
2011-03-18The Peepoo agriculture project (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2010-08-12Miljöledning på utomhusbad (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2003-12-18Skolbiblioteket (09) (inaktivt)
2003-07-04Turistattraktioner för barn (KA 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.