Sökning: "hur fungerar det"

Hittade 197 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur fungerar det.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-12-08Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-25Marknadsföring av ny iPhone-app (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-17Sociala företag (inaktivt)
2011-01-11Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-16Kemikaliers effekt på människor och miljön (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-25Uppsats inom Marknadsföring/MKV. (inaktivt)
2010-11-18Att jobba inom industrin via bemanningsföretag (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-10-20AM-marknaden i Norden - öppen eller stängd? (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-09-07Var hamnar våra hushållskemikalier? (inaktivt)
2010-08-23Kooperativ företagssamverkan – ett sätt att förbättra verksamheten i det enskilda företaget? (inaktivt)
2010-08-20Optimering och kvalitetssäkring av informationsflöde (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-19Psykologisk profil på oseriösa köpare bedragare och skojare. (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-05-20Hur fungerar kommunikation mellan skolan och hemmen? (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-01-18Laminering av solceller för solföljande, koncentrerande solcellssystem (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-09Utvärdering av vårdplaner i utredningar om missbrukarvård inom IFO i Göteborg. (inaktivt)
2007-11-28Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-12Varifrån kommer kunderna till Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-10-11Nya reklamvägar för Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-10-03Vilka handlar på Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av utbildningen i Svenska för invandrare (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Vilka blommor är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i centrala Stockholm. (AP) (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-21Magnettåg till Örebro! En studie för Handelskammaren Mälardalen (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-10Rehabilitering (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-05Öppenvårdsverksamhet för kvinnor med missbruk (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-12-05Effektivisering av husutställning (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-03-29Flera uppsatser inom ekonomi och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-12Verktygsintegration med Java (inaktivt)
2005-01-11Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-12-06Optimering av internt reningsverk (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-22Effekter av en omorganisation (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-18Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10) (inaktivt)
2004-06-09Företagarsamarbete i små kommuner (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-05-25Koncernredovisning och finansieringsanalys (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-05-04Flera uppsatser inom ekonomi och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-09Analys av polisens arbetssätt när det gäller rekrytering (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2003-12-18Skolbiblioteket (09) (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Arbetsplatsförlagd undervisning (17) (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-10-07Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2003-10-07Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-16Kundundersökning (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av Samhall lokalt (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-15Förslag till exjobb inom företagsekonomi (Gävle) (inaktivt)
2003-01-03Analys av administrativa processer (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-18Flyktig korrosionsförhindrare (TH 11) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.