Sökning: "hur man kan påverka"

Hittade 53 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur man kan påverka.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2010-02-02Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-11Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-07-07Eventmarknadsföring - Hur kan Aeroseum förbättra sitt marknadsföringsarbete? (inaktivt)
2008-06-16Har bakterier förmåga att påverka uttrycket av Anti Mülleriskt hormon hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-05-30Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-04-21Barnet i fokus! (Ovanåker) (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-12-18Konsumentanalys (05) (inaktivt)
2003-12-17Diverse förslag på exjobb! (Ovanåker) (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign inredning av lokal för kompetensutveckling (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.