Sökning: "hur utvärdera"

Hittade 261 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur utvärdera.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-22Ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenader, orsaker och hur de kunnat minimeras (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-12-08Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-14Industriell riskhantering i Android (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-08-17Språkteknologi för kvalitetsutveckling och medicinsk forskning (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-29Vill du hjälpa oss att utveckla vår webbkommunikation? (inaktivt)
2011-06-29Vill du arbeta fram en rekryteringsprocess? (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-03-28Musselodling som åtgärd mot övergödning (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-02-10Effektivisering av produktion (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2010-12-16Kemikaliers effekt på människor och miljön (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-14Prognosticering (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera hur Silverlight kan komma att påverka framtidens GUI (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-07Skadetålighetsanalys med olika metodiker (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Minskad tillverkningskostnad för våra reservdelar genom optimerad tillverkningsteknologi (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-12-13Konfiguration av kontrollutrustning med hjälp av IEC 61850 (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-04Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-09-04Är tekniktävlingar ett meningsfullt sätt att uppnå läroplanens mål? (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-24Vad är en bra lärare? Hur blir jag en bra lärare utifrån elevernas perspektiv? (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-13Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-10Programvara och för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-21Positiva biverkningar (aw) (inaktivt)
2007-05-15Utvärdering av ny modell för medarbetarsamtal (inaktivt)
2007-05-14Examensarbete – Karakterisering av Kvantbrunns termistorer (inaktivt)
2007-05-11Kartläggning av kriminalitet och upplevd trygghet i ett bostadsområde i Örebro (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdera/bygga ett projektuppföljnings-/tidredovisningssystem i .NET miljö (inaktivt)
2007-03-12Programvara och algoritmer för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Microsoft Visual Studio Team System (inaktivt)
2007-03-01AJAX i .Net (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-14Är du intresserad av träning och datorspel? (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-11-07Utvärdering av Näringslivsföreningen i Götenes utvecklingsarbete (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-23Juristavdelningen på Assistansia AB söker en jur. stud. med intresse för förvaltningsrätt som vill skriva uppsats på C eller D nivå under hösten 2006 (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling av väletablerade maskiner för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-30Utvärdering av medborgarförslag (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-08Utvärdering och uppföljning av dialogbaserad styrning (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-03-27Utvärdering av mikrokontroller Eyebot (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-02-27Utvärdering av kampanjen Rädda Vasaloppet (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-10-17Bränsleceller på fartyg i hamn? Konkurrens- och marknadsanalys samt marknadsundersökning av produkt (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-07Röntgenanalys av träprodukter (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för vidareutveckling av vårt intranet (inaktivt)
2005-05-10Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-03-21Utvärdering av budskapsskiftande skyltar (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-24Kvalitetshöjande åtgärder för programvaran i inbyggda system sökes (inaktivt)
2005-01-11Uppföljning av en personalenkät (Nordanstig) (inaktivt)
2004-12-08Finita-elementberäkningar på lättviktsbilar i aluminium (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-10-12Service på kulturhuset Ängeln i Katrineholm (aw) (inaktivt)
2004-08-09ATT ANVÄNDA DATORMANIKINER - SIMULERING FÖR ATT ELIMINERA TEKNISKA OCH ERGONOMISKA PROBLEM (inaktivt)
2004-06-24Mobila portaltjänster (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-16Hur påverkas vår region med jobbrotation mellan företag? (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-18Utvärdering miljöprojekt (Gävle) (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-18Datorn i undervisningen (30) (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-11Kundservice - Hur upplever studenten vår service och information avseende förmedling av studentbostäder (aw) (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-12-04Utbildning i teamutveckling på PaperPak i Aneby. (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-07Utvärderning av miljötillsynskampanj i Gävleborgs län. (Gävle) (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-07-16Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal (inaktivt)
2003-07-16Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-06-13AI/Neuronnät som metod vid analys av livsmedelsbutik (inaktivt)
2003-06-13Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar. (inaktivt)
2003-06-11Hur påverkar raminfästningens impedans fordonets dynamik? (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering i WebLogic Server/ItaniumII/Linux-miljö (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-02-03Marknadsundersökning av kundupplevd produkt/tjänstekvalitet och affärsrelation (inaktivt)
2003-01-20Finita-element beräkningar, lättviktsbilar (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-10Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet (inaktivt)
2003-01-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2003-01-03Utvärdera utförda examansarbeten och uppsatser i Gävleborgs län.(Gävle) (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.