Sökning: "i närheten"

Hittade 52 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet i närheten.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-09-13Webbaserad databas och Iphone-app Besökaren ska kunna ange sin adress och få träffar i närområdet... (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-07-11Miljöutredning (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2010-12-06Framtagning av process för tillverkning av titan(III)klorid (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2008-09-09Spridning av trafikrelaterad volfram i miljön (inaktivt)
2008-01-08Göra flerspråkig hemsida för en sk motorcykeläventyrare (aw) (inaktivt)
2007-11-26Windows Live / Virtual Earth (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-08-16Vilken betydelse har vägrenars ålder för växters mångfald? (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-09-11Ny affärsidé för ICA supermarket? (Aw) (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-03Marknadsundersökning och marknadssegmentering av tekniska produkter i Norden och Europa (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-09-15Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-03Efterbehandlingens inverkan på elektroder för elektrokemisk syntes (inaktivt)
2005-02-14Sammarbetsparter / Entrepenör / Elektronikkunnig (inaktivt)
2005-01-31Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (jj) (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-03-24Biobränsleomställning (inaktivt)
2003-10-10Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.