Sökning: "image compression algorithms"

Hittade 8 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet image compression algorithms.

Inkom Exjobbsförslag
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION OPTIMIZED VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION SCALABLE VIDEO CODING (inaktivt)
2010-06-17TV beyond High-Definition (HD) (inaktivt)
2010-03-01Realistic 3D – applications, algorithms, and analysis (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.