Sökning: "implementerad"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet implementerad.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-10-18Utveckla automat-test system samt implementering av testfall, för verifiering av web-services (SoapUI) (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobila klienter för Web OS, Windows Mobile 7 samt BlackBerry OS. (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-02Utveckla ett avancerat webbgränssnitt för att illustrera komplexa processer (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-28Kvalitativ Diagnos av Lastbilsmotor (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.