Sökning: "information och barn"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet information och barn.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-03Ny innovativ produkt inom barnsegmentet med stor potensial (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-08-30Programmerare, spelutvecklare och grafisk designer önskas för vidareutveckling av interaktiv webbbaserad kunskapsportal. (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-09Pedagogisk besöksvägledning - informationsdesign (aw) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2003-02-03Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.