Sökning: "informations-"

Hittade 49 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet informations-.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-07Från systemutveckling till färdigförpackad produkt -Exjobb på ett framgångsrikt svenskt företag inom industriell IT (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-09Pedagogisk besöksvägledning - informationsdesign (aw) (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-05-19Kommunikationspolicy och plattform (UK 04) (inaktivt)
2005-04-22Datakom över elnätet, embedded programmering (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-14Vad avgör valet av gymnasieskola och program för elev i årskurs 9 i Göteborg? (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-10-09Se över kommunikationspolicy (aw) (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-17IKT-kanaler (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.