Sökning: "integration of system"

Hittade 68 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet integration of system.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Generic Traffic Simulation Environment for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-07-14Possibilities and Requirements for Reaching a Centralized Protection and Control System (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – Commercial vehicle applications (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – technology transfer (inaktivt)
2011-03-01EAST-ADL tool integration (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2011-01-31Applikationsramverk IPhone/IPad Appar (inaktivt)
2011-01-28Soldatburen kommunikationsenhet (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-07-02Evaluate tools and services for Customer Support (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: How to measure total cost when failing in performance IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Scan the market to find suitable complaint management system. IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-25Tarantula, Mobile digital signage. (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-04-17Quickcheck, Nbap Message Construction (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-02-12Programutveckling (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Study of query plan optimization approaches (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2005-11-24A workflow-based system for computer-assisted design of oligonucleotide probes (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av system för jordfelsbrytning och interlockfunktion (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-06-13Optical communication systems and networks (TU Eindhoven, The Netherlands) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.