Sökning: "internet teknik"

Hittade 46 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet internet teknik.


Inkom Exjobbsförslag
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2010-12-15Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-07-29Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-26Utveckling av webbapplikation för simulering med 3D grafik och interaktion (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2008-02-12Gerillamarknadsföring på Internet (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-04Media TV portning och grafiskt interface (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-11-29Trådlös kommunikation mellan dator och akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-08-11Vad blir konsekvenserna av elektronisk marknadsföring för ett snickeri? (inaktivt)
2006-08-10Vad finns det för tekniska lösningar för Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-11WWW-presentation (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2002-12-20Systemdokumentation av Content Manager produkt (inaktivt)
2002-12-13Nytt koncept för försäljning via internet/postorder. (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.