Sökning: "investerare"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet investerare.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2009-05-11Hur ser kapitalmarknaden ut för miljöinnovationer i Sverige och Europa? (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland (inaktivt)
2007-09-04Finansiering av IT-företag (inaktivt)
2007-08-31Affärsplan för webbutvecklingsföretag (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2005-12-05Affärsplan för industriell risförädling (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.