Sökning: "it budget"

Hittade 46 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it budget.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Aurenav Internship Program (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-09-27Utveckling av rörligt målspel (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-03-15Analys av kostnadsavvikelser mellan budget och slutkostnad i entreprenadarbeten (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2009-12-15Kvalitetshandbok ur ett Leanperspektiv (inaktivt)
2008-05-15Marknadsföringsplan för friskvårdsföretag (inaktivt)
2008-01-30Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-10-18Neova AB satsar på energieffektiviseringar av biobränsletillverkning (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-04-04Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-06-30Budgetering - Kvalitet (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-12-18Konsumentanalys (05) (inaktivt)
2003-11-05Marknads- och räckviddsanalys för Annonstidning (ODR) (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.