Sökning: "it i organisationen"

Hittade 158 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it i organisationen.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-14Hur påverkar Trafikverket Färjerederiet miljön (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-14Hur tänker lärare kring måluppfyllelse? (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-01-20Kommunikation kring förbättringsarbete (inaktivt)
2011-01-05Ledarskapets roll i produktionsprocessen (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-15Vad betyder en Extrakompis? (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-21Miljöutredning/förstudie med fokus på hållbar utveckling (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-07-07Eventmarknadsföring - Hur kan Aeroseum förbättra sitt marknadsföringsarbete? (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2008-06-16Vad blir konsekvenserna av allmänreparatörernas sammanslagning? (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2007-12-04Hur ser demokratin ut inom Röda Korset, Region Väst? (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Kommunikationsplan för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-02Vad är Gnesta kommuns varumärke? (kr) (inaktivt)
2007-10-0224-timmarsmyndigheten på Gnesta kommuns hemsida (kr) (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-06-04Symantik och metodik för processautomatisering (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-24Miljöhänsyn vid inköp (inaktivt)
2007-05-15Grafisk design – AB Idesta (kr) (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-04-16Certifiering FR2000 (inaktivt)
2007-04-16Ny hemsida åt riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-03-30Vad händer med Nyköpings KY-elever? (kr) (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-22Utveckla en grafisk profil för Biorex (kr) (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-09Marknadsplan och analys av Europaskolan (kr) (inaktivt)
2007-02-09Analys av Europaskolans hemsida (kr) (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-26Behandling av mätdata (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-09-03Organisationsanalys RFSU Göteborg (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-08Utvärdering och uppföljning av dialogbaserad styrning (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-02Attitydundersökning bland Stockholms studenter (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-04-21Företagsutveckling med människan som tillgång (inaktivt)
2006-03-27Störningar (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-02-27Marknadsanalys av svensk ostkustfisk i delar av Europa (JH 02) (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2006-01-03Utveckling av biståndsverksamheten inom Frälsningsarmen (aw) (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-24Sveriges integration i EU- Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-23Uppföljning och utveckling av ett litet företag (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av lokal marknadsföring (inaktivt)
2005-11-23Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av effekter av årskurslös skola (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-04-20Utveckla databassystem för ideell förening (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-01-31Organisationsutveckling - Personalutredning (JJ) (inaktivt)
2005-01-17Utarbeta planeringsmodell för styrning av nylanseringar (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-10-22Utvärdering av Röda korsets insatser i Örebro region (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-06Fackligt inflytande i ett internationellt företag (inaktivt)
2004-08-25Är ekologiskt odlade livsmedel nyttigare? (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-05-25Produktionsekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-01-29Organisationsfrågor (Hofors) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-11-12Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas (inaktivt)
2003-11-12Dala Pronet & IT-företag, hur kan de samverkan i norra Dalaregionen? (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-07-04Populärversion av årsredovisning (KA 06) (inaktivt)
2003-06-26Användning av varumärken (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-06-13Organisation och outsourcing av litet expansivt företag (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-03-19Organisationsanalys (Gävle) (inaktivt)
2003-03-17Kommunikation och Delaktighet (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2002-12-05Organisationsutveckling (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.