Sökning: "it kostnad verksamheten"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it kostnad verksamheten.


Inkom Exjobbsförslag
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.