Sökning: "it sandvik"

Hittade 31 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it sandvik.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-04Wear Model for Teeth and Segments (Wear Parts) (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2007-10-30Konstruktion av hemsida där kunder/företag kan kontrollera status på deras beställningsprodukter (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-01-23Sandvik söker examensarbetare (Sandviken) (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-30Organisationsöversyn (Hofors) (inaktivt)
2005-03-10Examensarbete inom området skiktbeläggning (Plasma och ytbeläggningsfysik) vid Linköpings Universitet och Sandvik Toolings F&U-enhet i Stockholm. (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-09-17Modelling of tool temperature and thermal effects in environmental dry cutting conditions (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-13Creep cavitation and microstructural degradation in Type 347H (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-16Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2003-01-16Högtemperaturoxidation (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-05Svetsdefekter, högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.