Sökning: "it undervisning elever"

Hittade 9 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it undervisning elever.

Inkom Exjobbsförslag
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-05-10Åldersblandad och temainriktad undervisning - är det en bra undervisningsform? (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.