Sökning: "it- drift"

Hittade 182 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it- drift.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-02-10SiC semiconductors in switched mode power supply (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-23Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-09-08Utveckling av OFP, oförstörande provning (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-18Illustration av en gasmotor i programmet Catia (inaktivt)
2010-05-07Design of optical waveguide for biosensor (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-19Utredning av problem med hydraulcylindrar (inaktivt)
2010-03-25Generation of Very Low Frequency waves in space (inaktivt)
2010-03-12Färdtjänst och kollektivtrafik (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-07Skadetålighetsanalys med olika metodiker (inaktivt)
2009-08-21Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem. (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Introduktion till nyanställda (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-04-14Generation of Very Low Frequency waves in space (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Vindmätningssystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-18Analys av den tekniska miljön (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-16Ett varningssystem för att tidigt identifiera skadliga community-medlemmar (inaktivt)
2007-08-10Jönköping Energi, Kraftvärmeverk - analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-05-04Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Internationalisering av verksamheten (inaktivt)
2007-02-20Projektuppföljning - koppling mellan projektutfall och huvudboken (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-08Installation och utvärdering av en infraljudstation (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-04-25Kartläggning av energiflöden (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-09-02Utforma en drift- och affärsplan för Kultur- & Konferenshuset i Hagfors (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-04-21Distribuerad stödfunktion för kvalité- och miljöarbete (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-11Ägande, förvaltning eller försäljning av fastighet? (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-02-08Finita elementsimulering av utmattningsegenskaper hos limförband (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-09-29Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-07-01Design av förarhytt för olika miljöer (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-04-20Statorkärnvibrationer i turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-09-25Svenska företags strategier för Facilities Management (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-07-16Konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-18Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix) (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Miljövänligare och billigare transporter av rötslam (inaktivt)
2002-11-27Hur kompostera mer alt. nya metoder för kompostering (inaktivt)
2002-11-27Utveckling av återvinningsmetoder (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.