Sökning: "it-logistik lösningar"

Hittade 653 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it-logistik lösningar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-15Webbdesign – Webbplats för framtidens molntjänster (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-12-13Applikationsutveckling (inaktivt)
2011-12-08Kartläggning av motiv till inställda operationer på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Hjälp oss att utveckla våran karriärsida! (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – mobila tillämpningar (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-06-19Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin (inaktivt)
2011-06-19Examensarbeten inom Mobiltelefoni (inaktivt)
2011-06-19Exjobb inom marknadsföring på GoBaby AB (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-19Sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-08Designa ett modernt beachhouse (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-14RFID för produktmärkning (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-02-01Tidsredovisningssystem (inaktivt)
2011-01-31”Appar” för heterogena plattformar (inaktivt)
2011-01-31Applikationsramverk IPhone/IPad Appar (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-11Analys av kommuners inställning till uppförande av mindre vindkraftverk (inaktivt)
2011-01-11Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-01-07UX, multi-touch in a user friendly command and control environment (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-10Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-16Betula Automotive Bluetooth On A Chip (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Träningshjälpmedel för radarsystem (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-11-08Arbetsflöde och presentation av tjänsten Elektronisk Signering. (inaktivt)
2010-10-22PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-09-07Marknadsanalys för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-09-07Framtagande av teknisk kravspec för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-07-02Energioptimering av gjuteri och tillverkning (inaktivt)
2010-07-01Utveckla mobil applikation för Android och Iphone (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-25Kemin bakom framtidens avgasrening (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-17Webutveckling för open-source och crowdsourcing plattform (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-05-04Utveckling av anslutningar för mediarör på motorer (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-04-19Utredning om oxidationsrester i hydraulolja (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-30Vill du vara med och skapa framtidens mobila applikationer? (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-05Kravhantering vid utveckling med standardprodukter (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-24Modulerande ställdon (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-02-19Studie av olika svetsmetoders inverkan på provbarheten med ultraljudsteknik (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-02-05Vill du göra ditt examensarbete inom marknadsföring? (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-29Standardiserade lösningar på processutsug (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21 Varumärkesanalys (JH 09) (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-03-27Dämpning av centrifugalpumpars tryckpulsationer (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-02-13Generationsskifte genom Earn-Out (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2009-01-21Modulerande ställdon (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-10-06Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw) (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Minskat energislöseri med textila lösningar (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Monitoreringsverktyg för hostade lösningar (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Grafiker sökes till Euroway, ta chansen och sök nu! (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-16Designens betydelse/vikt för byggnation av Garden Center. Hur upplever kunden olika Garden Center-design? (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-04-04Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-02-15Omkonstruktion av komprimator (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-01-29Intelligent igenkänning av rackar och provrör vid vätskekromatografi (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Bygg en specialdesignad vindsurfingbräda (inaktivt)
2008-01-18Individens del i kvalitetsarbetet (inaktivt)
2008-01-16Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-12-04Undersökning Garden Center (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-22Avfallshantering - Bostadsrättsföreningen Blåsut (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-14Vidareutveckling av monteringssystem för inredningspaneler (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-10-18Neova AB satsar på energieffektiviseringar av biobränsletillverkning (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-18UML-mönster för FPGA-utveckling (inaktivt)
2007-10-18Internet annonsering och webstatistik i offensiv marknadsföring (inaktivt)
2007-10-18Produktutveckling hos Logosol (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-10-15Hitta enklare till Tuna Park! (kr) (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-25Marknadskartläggning (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-09-21MOSS Configuration Management (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21SOQPSK-algoritmer för modulation och demodulation i FPGA (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-11Användbarhet och online hjälp i SharePoint (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-09-06Nya affärsområden/marknader (JH 01) (inaktivt)
2007-09-04Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-20Accessible Web Applications for Internet, Extranet, and Intranet scenarios (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-17Översättning av utbildningsprogram i kugghjulsbearbetning (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-13Produktionsteknik (Hofors) (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-06-30Kundundersökning (inaktivt)
2007-06-30Förpackningsmetoder avgående gods (aw) (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-29Skapa ett beställningsunderlag för hur en hemsida skall se ut (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-05-08Packning av patroner i ask inklusive okulärbesiktning. (inaktivt)
2007-05-08Programmering av IRB 140 (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-11Generating solutions for generic one player games (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-22Utveckling av intranet (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-05Konstruktion av webbsida (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-23Medlemskort med Internettjänster (Ljusdal 70) (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-10Produktionsteknik (Hofors) (inaktivt)
2007-01-04Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling och marknadsföring inom försäljning av datorer (aw) (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Marknadsanalys/marknadsundersökning för högteknologiskt snickeri (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-19Marknadsanalys/marknadsundersökning för högteknologiskt snickeri (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-14Enegi & miljö för väme och tappvattensystem. (aw) (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31Flödesmätning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2006-10-11Dokumentationsmodell för en webbtjänst (Ljusdal) (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-09-28Energiplan (inaktivt)
2006-09-28Flödessimulering av produktionsanläggning på Kinnarps Production AB (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-21Utformning, design och inredning av sekelskiftesvåning i centrala Stockholm (inaktivt)
2006-08-21Utveckla rapporteringsverktyg i C/C++ (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-10Vad finns det för tekniska lösningar för Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2006-07-14Optimera ett client-server system (Ljusdal) (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-10Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara (inaktivt)
2006-05-02Avtrycksmetoden - parametrisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2006-04-27Värdet av pengar i teoretiska makroekonomiska modeller (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-22Höjdmätningssystem (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-05Systemarkitekt (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av rättstavningsapplikation (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-05Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-08-30Marknadsanalys gällande användning, marknad, behov och lösningar för erosionsproblem (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling/design (inaktivt)
2005-08-24Maskinutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-07-05Case-hantering webbaserad SQL-databas, ASP eller ASP.NET front (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-06-08Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-25IT-kartläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-18Rationalisering av chassisvets (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-13Programdesign för användargränssnitt (inaktivt)
2005-05-13Konvertering från Access 97 till Access 2002 (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-09Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsanalys/marknadsundersökning för högteknologiskt snickeri (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-23Webbsida för E-handel (inaktivt)
2005-03-14Är fastighetsmäklarna onödigt högt utbildade säljare eller är de kvalificerade fastighetsrådgivare/konsulter? (aw) (inaktivt)
2005-03-14Är fastighetsmäklarens prissättning förenligt med god tjänstekvalitét? (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utredning av hur bostadsrättsföreningar förvaltas (aw) (inaktivt)
2005-03-14Fallstudie - förvaltning av bostadsrättsföreningar (aw) (inaktivt)
2005-03-14Lokalhyreskontrakt (aw) (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-03-03Ta fram modell för att beräkna transportkostnader (inaktivt)
2005-02-07Analys av förändringsbehovet i IT-branschen (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Examensarbete för en eller två högskoleingenjörer med inriktning mot miljö- och mätteknik. (aw) (inaktivt)
2005-01-31Företagsanalyser på fastighetsföretag (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Analys av förändringsbehovet i detaljhandelsbranschen (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Analys av förändringsbehovet i fastighetsbranschen (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Förvaltningsplaner i fastighetsföretag (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Utveckling av lokalhyreskontrakt (JJ) (inaktivt)
2005-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2005-01-26Design och konstruktion av ny möbelserie (inaktivt)
2005-01-26Vad ska vi ha för optimal storlek på lagret? (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2005-01-14Återvinning - funktion och design (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2005-01-11Sluttäckning med restprodukter i dag och i framtiden (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-10-29¿Försvunnen¿ processolja (aw) (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)
2004-10-20Strategisk marknadsundersökning (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-09-27Arbetsergonomi (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-19Arbeta mer rationellt med logistik internt i företaget. (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-05-17Nya ideér och innovativ utveckling av Tingsgården Glasbruk (aw) (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-04-20Programdesign för användargränssnitt (inaktivt)
2004-04-20Konvertering från Access 97 till Access 2002 (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Designregler för mönsterkortstillverkning (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)
2004-03-15Hur uppfattar studenterna/hyresgästerna StuBo? (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-03-01Konstruktion/fixturer (JH 10) (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-24Marknadsundersökning ¿ Internetbaserad tjänst för fastighetsförvaltning (aw) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-02-15Hårdvarubaserade videokomprimering (2 examensarbete) (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-07Examensarbete sensorteknik/Thesis work in sensor technology (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-12-18Lyfta-vända tunga lyft (24) (inaktivt)
2003-12-18Bullerbekämpning i snickerifabrik (25) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-09Egna eller externa entreprenadresurser för grävarbeten (jj) (inaktivt)
2003-10-09Försäljningsimpulser som inte leder till affär (jj) (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av system för jordfelsbrytning och interlockfunktion (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-09-10Intern prissättning inom företag (jj) (inaktivt)
2003-08-28Utveckla fastsättningssystem för takboxar (inaktivt)
2003-08-28Produktionsflödesanalys industri (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-11Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04) (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-11Hur påverkar raminfästningens impedans fordonets dynamik? (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-04-22Stängning av järnvägsövergång (Ockelbo) (inaktivt)
2003-04-11Utveckling av spindel/crawler för dynamiskt webinnehåll (inaktivt)
2003-04-04Utveckling av elektronisk tidrapportering (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-17IKT-kanaler (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-03-06Ta fram informationsmaterial, Bygga interaktiv hemsida. (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-19Produktutveckling, Ex-jobb för maskiningenjör på ALMAB (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-15Förslag till exjobb inom företagsekonomi (Gävle) (inaktivt)
2003-01-13Utveckling av två-läges excenter (inaktivt)
2003-01-02Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering (inaktivt)
2002-12-13Förbättring av produktionsprocess (inaktivt)
2002-12-13Konstruktion av eletroniklösning till en patenterad produkt (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-12-05Organisationsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Underlag för kvalitetscertifiering (inaktivt)
2002-12-05Underlag till miljöledningssystem (inaktivt)
2002-12-03IT-lösningar för framtidens tidningar (Ljusdal) (inaktivt)
2002-11-12Processoptimering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.