Sökning: "it-rätt - registrering"

Hittade 42 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it-rätt - registrering.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-09-02E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-08Skapa internetbaserat medlemsregister för Yogastudio! (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.