Sökning: "it-strategi relation"

Hittade 97 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it-strategi relation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-01Cue combination for object recognition (inaktivt)
2011-12-08Loggning av mobiltelefonanvändning i hemmet (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-08Investigation study on the relation between the power production of wind farms and atmospheric modeling results. (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-01Thesis project: The mechanics of concealed hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-14Hur tänker IT- intresserade pedagoger kring IT som ett pedagogiskt verktyg för elevens lärande? (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2011-01-05Utveckla besöksnäring (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-11-10Master thesis: IP landscaping in relation to communication standards (inaktivt)
2010-11-05Driving history facilitate better understanding of driver behavior in relation to in-vehicle active safety systems (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Design of a user friendly charging cable for electric cars (inaktivt)
2010-05-21Information-centric subversion client (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2010-02-01Konfigurationsstyrning vid användande av modulindelade konstruktionslösningar. (inaktivt)
2009-08-06Evolution of the ionospheric convection pattern (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in web-mining and artificial intelligence (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 3 - kitchen and tolet waste - amounts and composition in relation to diet (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-21Early Warning Signals (inaktivt)
2007-09-21Intresse för och inställning till styrelsearbete (med externa ledamöter) i små och medelstora företag i Dalarna (inaktivt)
2007-09-21Immunostaining-based molecular characterization of filopodia tips in neuroblastoma cells (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-21Development of solid-state catalytic filters for enhancement of the performance of field effect based gas sensors (inaktivt)
2007-08-13Additives for liquid carbon dioxide dry cleaning (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-05-07Hyresnivåer i relation till läget och standard (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem i bilsimulator - del 1 (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-10-24How to build a strategic e-business framework for the unknown changes? (inaktivt)
2006-10-01Classification of auroral structures based on their spectral characteristics (inaktivt)
2006-09-05Early Warning Signals (inaktivt)
2006-08-21The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-04-21Mervärdet med Slow Food (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-14Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-06-01The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2005-04-03Risks of salinisation in soil when using urine as a fertilizer in an arid climate ¿ a comparative study between two (or three) West African Countries (inaktivt)
2005-02-07Direct obsevation of molten copper meniscus in strip casting mould during casting (gh) (inaktivt)
2004-03-25Belastningsgränser för att förhindra alvpackning (inaktivt)
2004-03-08Marknadsundersökning bland reklambyråer och deras syn på Dalarnas tryckerier i jämförelse med andra tryckerier (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-14Conserved Locations of Genes in Relation to Gene Expression and Replication (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-20Materialplanering för krockskador (inaktivt)
2003-07-04Marknadsföring på camping (JH 06) (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-04-15Searching the function of Escherichia coli glutaredoxin 2 (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-03-10Relation mellan kund-producent för livsmedelsvarumärke (JN 02) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.