Sökning: "jämförelse lösningar"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet jämförelse lösningar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.