Sökning: "karolinska institutet"

Hittade 90 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet karolinska institutet.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-19MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-01-14Marknadsanalys inom idea management (inaktivt)
2011-01-14Empirista söker databasutvecklare (inaktivt)
2011-01-04Touch pad interface to VR-based, haptic enabled surgical simulator (Theis proj 4) (inaktivt)
2010-11-01MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE at KISÖS (inaktivt)
2010-10-08Gene networks and systems biology (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-13Statistical analysis of the organization of neurons in the cerebral cortex (inaktivt)
2009-12-29Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Kopia av Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-11-30Neuroprotective strategies for the treatment of the neurological complications of diabetes (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Imagingstudier av hjärnans funktion - neurovetenskap (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-15Tumor angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy (inaktivt)
2008-05-15Tumor lymphangiogenesis and metastasis (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-15Angiogenesis and obesity (inaktivt)
2008-05-15Tumor angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy (inaktivt)
2008-05-15Tumor lymphangiogenesis and metastasis (inaktivt)
2008-05-15Angiogenesis and obesity (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-02-06Image processing software (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-09-24Image processing software (inaktivt)
2007-09-21Immunostaining-based molecular characterization of filopodia tips in neuroblastoma cells (inaktivt)
2007-09-21Image processing software (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-04Image processing software (inaktivt)
2007-05-10Image processing software (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-02Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2007-01-22The role of β-arrestin in mGlu5 internalization and receptor signalling (inaktivt)
2007-01-22Nitric oxide dependent mechanisms in the urogenital tract (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-05-02Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ (inaktivt)
2006-04-19Osteoporosis and cardiovascular disease: new roles for the cholesterol sensing receptor, Liver X Receptor (LXR) (inaktivt)
2006-02-24Utveckling av tillverkningsteknik för medicinteknik (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-03-01Optimisation of a detector for radiation therapy (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2004-11-16Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-09-29Video compression for streaming video in e-learning (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2003-12-04Image reconstruction for optimization of radiation therapy (inaktivt)
2003-10-30A new hydrophobisation agent (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-12Engineering of patterned surfaces with new inkjet techniques (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-09-08Dendrimers as flocculation agents (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-04-04FLUORESCENT AND ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDIES OF ION CHANNELS (inaktivt)
2003-03-17Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-02Mechanisms of cell death in Alzheimer´s disease: Role of presenilin fragments generated during apoptotsis (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.