Sökning: "kartlägga behov"

Hittade 66 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kartlägga behov.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-10-22Kartläggning av kunders behov av hållbara s.k. "outdoor produkter". (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-09-13Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar (inaktivt)
2010-07-29Artificiell intelligens för kontroll av fusk (inaktivt)
2010-07-01Rekommendationer på materialval i krävande miljöer (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2008-05-15Undersökning (ip)telefoni (inaktivt)
2008-04-18LightScan – ett verktyg för positionsmätning för rörliga givare vid provning och mätning (inaktivt)
2008-02-09Kopia av LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-30Kreativ produktveckling och effektivisering för bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-02-23LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-03Kartläggning av kemikalier (aw) (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2006-04-10Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2005-09-05Kundtillfredställelse är det nödvändigt? (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-03-07Vilka behov av kompetensutveckling finns hos Gotländska arbetsgivare?(65) (inaktivt)
2005-01-31Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (jj) (inaktivt)
2005-01-20Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-10-10Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2002-11-05Skaldragning av rostfri valstråd (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.