Sökning: "kemi,"

Hittade 184 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kemi,.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2012-01-27Exjobba med datorsimulerade molekyler! (inaktivt)
2011-12-13Applikationsutveckling (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-06-19Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-11-25Groupwise electrokinetic separation of organic components in biorefinery processes (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-06-09Analytisk Kemi, Glykoler i vatten (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-21Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande korrosionsbeständighet? (inaktivt)
2010-04-26Hur detekterar vi vilket bränsle det är i tanken och hur oljan mår? - En konceptstudie (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-06-16Lakegenskaper hos sanerade massor (inaktivt)
2008-06-16Sanering av blandförorenad mark, desorptionsförsök av högförorenade jordar i labskala. (inaktivt)
2008-06-16Användning av ”treatment trains” vid saneringen av blandförorenad mark (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Inkjetdroppars dynamik på papper (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-30New types of biodegradable polymers and nanocellulose for modification of wood fibers: Effects on barrier properties against oil/grease and on paper strength properties (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-16Zinkhalt i fordonstvättvatten (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2007-09-20Chemcial characterisation of novel starch-based materials for packaging (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-04-16Detektion av koldioxid med fälteffekttransistor (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av sommarforskarskolan (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-01Modifiering av polymera material med superkritisk koldioxid (inaktivt)
2007-02-09Marknadsplan och analys av Europaskolan (kr) (inaktivt)
2007-02-09Analys av Europaskolans hemsida (kr) (inaktivt)
2007-02-08Chokladens effekter. (AP) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-02-05Varför har choklad vissa effekter? (ap) (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-12-13Modellering av sodapannan i ett sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling i flytande CO2 (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-08-02Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-20Orsaker till superinduktion av dioxinreceptor-reglerade gener vid exponering för extrakt från förorenad jord (inaktivt)
2006-06-20Återvinning av syntetiska komplexbildare för extraktion av tungmetallförorenade matriser (inaktivt)
2006-06-20Processbarhetsstudier för mark förorenad med explosivämnen och tungmetaller (inaktivt)
2006-06-20Superinduktion av cytokrom P450 i hepatocyter vid exponering för komplexa miljöprovsextrakt (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-03-10Processoptimering och epoxykemi (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-11-24Validering av kritisk sensor för halvledarindustrin (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-15Vattenrening (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Adressering av elektrokemiska celler (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Grafiska displayer med aktiv matris (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-03-29Luft ¿ och vattenrening (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2005-01-31Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (jj) (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-19Högcelldensitetsodling genom cell engineering (inaktivt)
2005-01-12Modellytor av lignin (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-09-22Koncentrering av källsorterad humanurin (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-03-30Konstruktion av anordning som bromsar och detekterar gevärskulor. (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26Feromoner vinner mark (inaktivt)
2004-03-25Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-02-02Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-30A new hydrophobisation agent (inaktivt)
2003-10-20Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-07Partiklar med multiskikt för inkapsling av bioaktiva proteiner (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-12Engineering of patterned surfaces with new inkjet techniques (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-09-08Dendrimers as flocculation agents (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-22Förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider vid användning av biobränslepulver (inaktivt)
2003-06-26Transport av radionuklider i berg (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-05Utveckling av pulvermålningsanläggning. (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-25Tidsstudie av tillverkningsoperationer (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-04-15Syntetiska myosinfilament i studier av interaktionen mellan enstaka aktin- och myosinmolekyler (SA 04) (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-03-11Tidsstudie av tillverkningsoperationer (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-20Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-02NANOSEKUNDPULSARE (inaktivt)
2002-12-05Orsaksanalys av mögel i mejeriprodukter (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.