Sökning: "kommun arbetet"

Hittade 173 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kommun arbetet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-04Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta frisörer, pris och utbud i Jönköpings kommun. (inaktivt)
2010-12-06Restaurang/fik med ekologisk mat, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta kläder, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-05-12Miljöbilar, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-03-22Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-09HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13Produktionslayout för montering av industrifläktar. (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-16Entreprenörskap i skolan (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-16Digitalt kvalitetsprogram för Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-06-05Entreprenörskap i skolan (Askersund) (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Skillnader mellan kommunval och riksdagsval (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-01-23Ortsanalys av Sandvikens kommun (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-09-28Vindkraft i Falköping för ett hållbart samhälle (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-08-07Trygg miljö i förskolor och skolor (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-28Programmering och utformning av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2006-01-11Marknadsföring av befintligt produktsortiment (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-17Förslag till lösning i soprum med syfte att underlätta kärlsortering (Gävle) (inaktivt)
2005-11-09Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp? (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00 (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-02Skillnader mellan kommunval och riksdagsval (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-04-11Konsumentvägledning: förebyggande eller direktrådgivning? (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-02-14Mätning av turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Hagors och som ett resultat av projektet EXPO Hagfors (inaktivt)
2005-02-14Analys av företagens attityder till ett större engagemang kring lokal turistinformation i Hagfors. (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-09-20Ungdomarnas drogvanor (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-24Skillnader mellan riksdagsval och kommunval (inaktivt)
2004-05-03Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Undersökning av olika kommuners modeller för likvärdighetsgaranti (aw) (inaktivt)
2004-03-16Utformning av Provningsanläggning för industrifläktar (inaktivt)
2004-03-09Upplevelse av ljudnivåer (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2004-01-07Medborgarundersökning (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-06-12Kvalitets och miljöcertifiering enligt ISO-standard av ambulanshelikopterverksamhet (54) (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-01-20Attitydmätning och förslag till åtgärder (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)
2002-10-14Betalningsflödesanalys/Finansieringsanalys (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.