Sökning: "kommunikation i arbetet"

Hittade 104 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kommunikation i arbetet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – klinisk tillämpning (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-07-08Utveckla mobiltelefon applikationer och GUI för Android mobiltelefon och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med styrning av andra system. (inaktivt)
2011-07-06Vidareutveckla databashantering för mobila applikationer med tillhörande gränsnitt till web och log server funktionalitet samt kommunikationsprotokoll över mobila nätverk . (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-20Mobil app kopplat till hemsida (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-10-18Analys av den tekniska miljön (inaktivt)
2007-10-18Förutsättningar för biobaserade bränslen (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-16Internationell management/marketing Allianser och samarbeten (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-22Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst. (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-08-31Design och utveckling av mobil plattform för distribution av innehåll (inaktivt)
2006-08-28Transitions in music for videogames (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-04-10informatör/ journalist (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-09-19Behov av informationsstrategi för intern kommunikation i ett kommunal förbund (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00 (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-04-15Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-20Webbaserat stöd för diabetesvård (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-12Direkt kommunikation av en Internetsida mot privatmarknaden. (inaktivt)
2004-01-07Examensarbete sensorteknik/Thesis work in sensor technology (inaktivt)
2003-10-20Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.