Sökning: "kompetens arbete"

Hittade 60 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kompetens arbete.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-08Vi söker en industridesignstudent som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot produktutveckling som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-11-15Industridesigner, examensarbete (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-22Miljöprofilering av hantverksföretag (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-12Utveckling av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-09-18Vidareutveckling av mediadatabas inom områdena bildbehandling och tillgänglighet. (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-07-05Utveckling av programvara för kommunikation i Configura miljö (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.