Sökning: "konkurrens EG"

Hittade 31 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet konkurrens EG.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-04-24Marknadsföringsuppdrag för FöreningsSparbanken i Torslanda (inaktivt)
2005-10-17Bränsleceller på fartyg i hamn? Konkurrens- och marknadsanalys samt marknadsundersökning av produkt (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-02-07Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (aw) (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme i framtiden (aw) (inaktivt)
2004-12-13Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-15Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2003-11-14Marknadsförings utredningar och personalfrågor (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-11-05Marknads- och räckviddsanalys för Annonstidning (ODR) (inaktivt)
2003-10-20Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme i framtiden (inaktivt)
2003-06-26Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.