Sökning: "kontroll mål"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kontroll mål.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2008-04-29Utvärdering och inbyggnad av ett 3D- vision system i löpande produktion (inaktivt)
2008-04-18LightScan – ett verktyg för positionsmätning för rörliga givare vid provning och mätning (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.