Sökning: "kopplade"

Hittade 71 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kopplade.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-06Steg 1 och 2-åtgärder kopplade till färjetrafiken till Vinön (inaktivt)
2012-01-26Steg 1 och 2-åtgärder kopplade till färjetrafiken till Vinön (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-02-22Utvärdera hiv-prevetiv och stärkande gruppintervention för unga hbt-personer (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-06Kopplade flöden av axlar till lastbilsmontering (inaktivt)
2010-11-18Algoritmutveckling för körsimulator (inaktivt)
2010-11-04Översättaruppdrag av filmhandledningar (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-13Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-02-20Design av leksaker (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2005-12-07Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-10Utveckling av närinfrarött spektroskopiskt system (inaktivt)
2005-03-21Vägarbetens nytta kontra negativ påverkan på framkomligheten (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-04-30Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-04-22Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud (inaktivt)
2004-04-01Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-03-26Användning av DNA markörer i förädlingsyfte hos tall och gran (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.